Campionati Ticinesi Individuali

Domenica si sono svolti a Tenero i campionati ticinesi individuali.

Campioni Ticinesi

Elma Demi U13 +40kg

Lea Sulmoni U15 +40kg

Aris Idrizi U13 +50kg

Riccardo Borin U18 -60kg

Altri campioni ticinesi che si allenano anche nella nostra palestra:

Michela Fassora U18 -48kg. judo club Cadro

Maira Fassora U18 +48kg. judo club Cadro

Stephanie Cardone U21 e Èlite +48kg. SDK Bellinzona

2° Francesco Gottardo U13 -28kg

2° Till Neubeker U15 -60kg.

3° Elia Udriot U13 -33kg.

3° Elma Demi U15F +40kg.

3° Lea Sulmoni U18 -48kg.

3° Lisa Sulmoni U21 e Èlite -48kg.

3° Daniela Corno U21 e Èlite +48kg.

3° Maira Fassora U21 e Èlite +48kg.

 

Leonardo Zaccarelli U13 -36kg.